releases/v.1.18.4.16.release (73816d1) 2024-07-08 14:42

Monitoruj swoją budowę używając
danych z dronów i narzędzi do automatycznych
pomiarów

Zwiększ rentowność swoich projektów kontrolując postępy
i dokonując pomiarów za pomocą narzędzi online.

Rozwiązanie online do pomiarów,
analizy danych i adnotacji

Rozwiązanie do inspekcji, monitorowania i pomiarów budowy.
Pozwala to zespołom szybko reagować na zaobserwowane niezgodności, zanim przerodzą się one w poważne problemy.

Z łatwością organizuj i udostępniaj swoje dane

Przechowuj swoje dane w jednym miejscu. Łatwy dostęp do danych online i integracja z używanymi przez Ciebie rozwiązaniami.
Ciesz się pełnym bezpieczeństwem danych dzięki zaawansowanemu zarządzaniu dostępem i poziomom uprawnień.

Planuj i Komunikuj się

Wykorzystaj zbiorową wiedzę swojego zespołu i pozwól mu efektywnie planować, komunikować się i wykonywać zadania